Usmernenie k ubytovaniu cudzincov
icon
 
Úradná tabuľa

Usmernenie k ubytovaniu cudzincov

V prílohe zverejňujeme usmernenie RÚVZ so sídlom v Trebišove k zabezpečeniu ubytovania cudzincov prichádzajúcich na územie Slovenskej republiky z dôvodu ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny v ubytovacích zariadeniach a iných objektoch. 
RÚVZ so sídlom v Trebišove Vás týmto žiada o sprostredkovanie predmetného usmernenia fyzickým osobám, fyzickým osobám-podnikateľom a právnickým osobám, ktoré zabezpečujú ubytovanie cudzincov na území samosprávy.