Uverejnenie výsledkov volieb do orgánov KSK 2022
icon
 
Úradná tabuľa

Uverejnenie výsledkov volieb do orgánov KSK 2022

V zmysle § 158 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva Vám v prílohe zverejňujeme Výsledky volieb do orgánov samosprávneho kraja konaných dňa 29. 10. 2022. Obec zverejňuje výsledky spôsobom v mieste obvyklým.