Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
icon
 
Úradná tabuľa

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

R O Z H O D N U T I E 
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. júna 2023
o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky