VZN č. 2/2022 Košického samosprávneho kraja z 19. decembra 2022
icon
 
Úradná tabuľa

VZN č. 2/2022 Košického samosprávneho kraja z 19. decembra 2022

ktorým sa mení a dopĺňa VN Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 0 určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v znení neskorších predpisov