Výzva VSD
icon
 
Úradná tabuľa

Výzva VSD

Výzva na vykonanie
výrubu/okliesnenia stromov
a iných porastov
v ochrannom pásme VN/VVN