VZN č. 1/2023 - O miestnych daniach a poplatkoch
icon
 
Úradná tabuľa

VZN č. 1/2023 - O miestnych daniach a poplatkoch

Všeobecne záväzné nariadenie
Obce Plechotice č. 1/2023 zo dňa 09.12.2023
o miestnych daniach a miestnom poplatku
v obci Plechotice