VZN č. 1/2022 Košického samosprávneho kraja z 19.decembra 2022
icon
 
Úradná tabuľa

VZN č. 1/2022 Košického samosprávneho kraja z 19.decembra 2022

ktorým sa mení a dopĺňa VZN Košického samosprávneho kraja č. 18/2022 0 financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja