Zmeny a doplnky Územný plán mesta Trebišov
icon
 
Úradná tabuľa

Zmeny a doplnky Územný plán mesta Trebišov

V prílohe zverejňujeme rozhodnutie zo zisťovacieho konania