Zmeny a doplnlcy č.5 UPN - Veĺké Ozorovce
icon
 
Úradná tabuľa

Zmeny a doplnlcy č.5 UPN - Veĺké Ozorovce

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE
Zmeny a doplnlcy č.5 UPN obcí Zemplinska Teplica, Vel'ké Ozorovce, Malé Ozorovce a Zbehňov