Blahoželanie do nového roka 2023
icon
 

Blahoželanie do nového roka 2023
Do nového roka 2023 všetkým želám  Božie požehnanie,  zdravie,  a ochranu pred zlom , čo ľudský život ničí. Prajem Vám pevnú vieru v Spasiteľa sveta ,nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vykúpil pre večný život s Bohom. Nech ďalší čas, ktorý nám Pán Boh vo svojej prozreteľnosti ponúka, je časom milosti a spásy. 

                   Ostávam s pozdravom:  Pochválený buď Ježiš Kristus!

                   Stanislav  Fedor, 

                                   farár v Plechoticiach