Dekrét - odvolanie dišpenzu
icon
 
Farské oznamy

Dekrét - odvolanie dišpenzu

V prílohách máte zverejnené aktuálne informácie

Informácie ohľadom účasti na bohoslužbách nájdete na stránke RUVZ, v časti Úradna tabuľa, kde sa pojednáva o obmedzení hromadných podujatí   link: 

https://www.uvzsr.sk/ 
Facebookové stránky:
Greckokatolícka Farnosť Čeľovce : Gréckokatolícka Farnosť Čeľovce | Facebook
Greckokatolícka farnosť Čeľovce, filiálka Egreš: 
Vzhľadom na odvolanie dišpenzu je oznam uvedený nižšie neaktuálny.                                         
(Kliknutím na link sa Vám zjaví adresa príslušnej stránky kostola na internete. Na ten opäť kliknete a vojdete na stránku. Budem sa snažiť, dokiaľ to bude možné a potrebné , slúžiť striedavo jednu sv. omšu v týždni streamengovým spôsobom po jednotlivých kostoloch, čas je uvedený vo farskom poriadku. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí s trpezlivosťou pomáhajú  pri tomto technickom prenose).

                                                             Stanislav Fedor, farár v PlechoticiachAktuálny Farský Poriadok