Levočská púť 2023
icon
 

Levočská púť 2023

V Levoči sa 1.,2., júla 2023 koná púť k Panne Márii.
Pochválený buď Ježiš! 

      Pozdravujem všetkých Jánov k ich meninám , a všetkým prajem požehnaný večer. Rovnako pozdravujem študentov, ktorý v tomto týždni končia školský rok. 
My , ako Plechotická farnosť sa chystáme na púť do Levoče autobusom o týždeň po púti seniorov 13. júla 2023 predpokladajúc , že to bude pokojnejšie. Prosím hláste sa u kostolníkov alebo v Plechoticiach u hlavnej ruženčiarky pani Magdaléne Migaľovej . mobil 0908/124 441
Ostávam s pozdravom : Pochválený buď Ježiš Kristus! 
Stanislav Fedor , farár v Plechoticiach