Veľkonočné baránky
icon
 

Veľkonočné baránky
Vážený oltárny spolubrat,

po obmedzeniach spojených s pandémiou COVID-19 sme sa v našej farnosti rozhodli obnoviť pečenie veľkonočných baránkov a ponúknuť ich pre veriacich v rôznych farnostiach tak, ako to už mnohí poznajú z minulosti.

Sme si vedomí, že ekonomická situácia je v mnohých rodinách nejasná, no napriek tomu a aj práve preto, chceme tieto baránky ponúknuť ako symbol nádeje, ktorú my všetci potrebujeme.

Sme nútení zohľadniť nárast cien surovín a energií a preto bude najnižšia odporúčaná cena 7 € za kus. Aby sme dokázali zabezpečiť logistiku čo najefektívnejšie, pomôže nám, ak nám nahlásiš počet kusov baránkov. Distribuovať ich budeme po našej vzájomnej dohode.

V mene všetkých zapojených do pečenia baránkov prajem všetko dobré.

S pozdravom

Marcel Jurč, farár Pavlovce nad Uhom

0948 508 343