Konanie verejných bohoslužieb za dodržania nových pravidiel
icon
 
Farské oznamy

Konanie verejných bohoslužieb za dodržania nových pravidiel

Aktuálne informácie ohľadom účasti na bohoslužbách nájdete na stránke RUVZ, v časti Úradna tabuľa, kde sa pojednáva o obmedzení hromadných podujatí   link: 

https://www.uvzsr.sk/ 

Zverejňujeme aj informácie pre slávnostné  uvedenie relikvie s. Jozefa Kupertínskeho v Plechoticiach dňa 18. septembra 2021 o 16:00 hod. a záverečné info k návšteve sv. otca. 
Sväté omše prenášané streaming spôsobom on-line v našej farnosti, zverejňujeme  adresy jednotlivých liniek na kostoly :
Greckokatolícka Farnosť Čeľovce : Gréckokatolícka Farnosť Čeľovce | Facebook
Greckokatolícka farnosť Čeľovce, filiálka Egreš: 
Zatiaľ z karanténny dôvodov ostávame aspoň v takomto spojení.
                                        
Kliknutím na link sa Vám zjaví adresa príslušnej stránky kostola na internete. Na ten opäť kliknete a vojdete na stránku.

Budem sa snažiť, dokiaľ to bude možné a potrebné , slúžiť striedavo jednu sv. omšu v týždni streamengovým spôsobom po jednotlivých kostoloch, čas je uvedený vo farskom poriadku. Pán Boh zaplať všetkým, ktorí s trpezlivosťou pomáhajú  pri tomto technickom prenose.

                                                             Stanislav Fedor, farár v PlechoticiachAktuálny Farský Poriadok